Strategické kovy – naše produkty


Náš současný život je již úplně závislý na používání strategických kovů. Tyto kovy se v různých formách nachází téměř ve všech produktech a technologiích, které denně používáme. Jejich zásoby jsou velmi nízké, odolávají dobám krize a mají maximálně stabilní hodnotu. S využitím nových technologií budoucnosti bude nadále stoupat závislost na těchto kovech i do budoucna!

Ze široké palety strategických kovů jsme pro vás vybrali hightech suroviny, které jsou aktuálně a budou i do budoucna potřebné v našem každodenním životě i pro mnoho průmyslových oborů. Protože jsou zásoby tohoto zboží v současné době již velmi nízké, budou ceny díky další potřebě těchto kovů dále stoupat. Při výběru jsme striktně dbali na širokou diverzifikaci oblastí využití.

  • nejvyšší kvalita a čistota

  • skutečné věcné hodnoty

  • 100 % fyzické vlastnictví

  • bez vlastnictví podílů nebo certifikátů

  • nákup osvobozený od daně z obratu

  • bezpečné uskladnění ve Švýcarsku

  • maximální bezpečnost díky uskladnění v bezcelním skladu

  • trvale férové a výhodné skladovací náklady

Abychom vám přístup ke strategicky cenným kovům co nejvíce usnadnili, sestavili jsme různé koše zboží. Kovy, obsažené v těchto koších zboží, byly zvoleny účelně a s perspektivou do budoucna. Na rozdíl od nákupu jednotlivých kovů se tím značně redukuje riziko kolísání cen. Volili jsme výhradně kovy, které pokrývají důležitá odvětví průmyslu a současně jsou naléhavě potřebné pro technologie budoucnosti. Klademe důraz na to, aby námi zvolené strategické kovy nepodléhaly burzovním spekulacím (s výjimkou stříbra, kobaltu a molybdenu).

Přehled strategických kovů
 

Indium

Detaily

Gallium

Detaily

Hafnium

Detaily

Bismut

Detaily

Tantal

Detaily

Telur

Detaily

Kobalt

Detaily

Wolfram

Detaily

Molybden

Detaily

Chrom

Detaily

Zirkonium

Detaily

Stříbro

Detaily

Rhenium

Detaily

Proč jsou strategické kovy tak důležité?

Podívejte se zde na interview s panem Guido Rossmann na veletrhu ušlechtilých kovů a surovin z roku 2013 v Mnichově.

Často kladené dotazy

1Co jsou strategické kovy?
Jako strategické se označují kovy, které na základě svého účelu použití mají velký strategický význam pro techniku, vědu, průmyslovou výrobu a ekonomiku. Tyto kovy se nejčastěji používají ve formě slitin. Například v keramických směsích pro zvýšení žáruvzdornosti, tvrdosti nebo vodivosti.
2Které strategické kovy jsme zvolili?
Do skupiny strategických kovů náleží celkem 29 prvků. Vybrali jsme 13 kovů se zcela jedinečnými vlastnostmi a velmi mnoha oblastmi využití, zcela nezbytných pro průmysl a ekonomiku i v budoucnosti: Bismut, indium, galium, hafnium, tantal, telur, kobalt, molybden, chrom, zirkonium, stříbro, wolfram a rhenium.
3Proč jsou strategické kovy nepostradatelné?
Bez těchto kovů by náš moderní každodenní život nebyl možný. Protože se používají téměř ve všech přístrojích denní potřeby: od mobilního telefonu přes automobil až po počítačovou a zábavní elektroniku.
4Proč neustále stoupá potřeba strategických kovů?
Narůstající potřeba má dva důvody: Díky technickému pokroku vznikají stále nové oblasti využití těchto kovů. Kromě toho nárůst obyvatelstva v zemích s rozvíjející se ekonomikou neustále zvyšuje poptávku po produktech, jejichž výroba je možná pouze s použitím strategických kovů.